Kombi online härdplastutbildning för Fransstylister & fransstylist teori - samlat paket - kan endast köpas om du har tagit vår master utbildning.

I lager.

2 000 kr

Artikelnummer: 30

Detta är en kombinationsutbildning som du kan erbjuda dina elever, när du jobbar som utbildare. Här får du fransstylist teori och härdplast utbildning till dina elever. Då ska du endast tänka på att utbilda på den praktiska utbildningsdag. 

Detta är en obligatorisk utbildning för Fransstylister & Nagelteknologer som handlar om härdplaster som man arbetar med.

Om du jobbar med fransar eller naglar mer än 30 minuter per vecka så är en härdplastubildning obligatorisk (lagkrav). Du får kursintyg efter utbildningen, (37 e §). enl. arbetsmiljöverket.

 

Utbildningen innehåller följande:


Dokumentation av riskbedömning (37 b §)

- Hantering av cyanoakrylater 

- Skyddsåtgärder 

- Skyddsutrustning

- Förebygga ohälsa från allergiframkallande ämnen

Utbildningen tar ca. 45 min.


Denna utbildning ingår gratis om du tar vår fransstylistutbildning.

Om du vill göra samarbete med Easywise med härdplastutbildning, då ska du ta vår Master Utbildning för fransstylister innan. 

Vid samarbete med oss får du även härdplastutbildningen till ett reducerat pris!