Online härdplastutbildning för Fransstylister & Nagelskulptörer - mer info tryck här!

I lager.

5 977 kr

Detta är en obligatorisk utbildning för Fransstylister & Nagelteknologer som handlar om härdplaster som man arbetar med.

Om du jobbar med fransar eller naglar mer än 30 minuter per vecka så är en härdsplastubildning obligatorisk (lagkrav). Du får kursintyg efter utbildningen, (37 e §). enl. arbetsmiljöverket.

 

Utbildningen innehåller följande:


Dokumentation av riskbedömning (37 b §)

- Hantering av cyanoakrylater 

- Skyddsåtgärder 

- Skyddsutrustning

- Förebygga ohälsa från allergiframkallande ämnen

Utbildningen tar ca. 45 min.


Denna utbildning ingår gratis om du tar vår fransstylistutbildning.