Online utbildning i livsmedelshygien med fokus på HACCP

I lager.

1 177 kr

Artikelnummer: 1

Online basutbildning i Livsmedelshygien med fokus på HACCP

Utbildningen i grundläggande livsmedelshygien ger dig de baskunskaper som krävs för att hantera mat på ett säkert sätt. Man jobbar i egen takt och kan sprida ut det på flera dagar om så önskas. 

Vår online utbildning tar man på nätet och varje studerande får sin egen inloggning. Man kan plugga från sin dator, mobil eller surfplatta. Man tar sig igenom utbildning i olika moduler, efter varje modul finns ett minitest. I slutet av utbildningen tar man ett online prov sen är man klar. Man skriver själv ut sina kursintyg. Det gör man senast en vecka efter man är klar. Utbildningen är öppen i 3 månader var man kan logga in och ut. Utbildningen innehåller både text, film, bilder och delprov.

Innan slutprovet ser du en kort film som sammanfattar hela utbildningen. 

Utbildningen inom livsmedelshygien med fokus på HACCP kan också används som utbildningsmaterial till skolor. Passar även som utbildningsmaterial till ungdomar/vuxna med svårigheter.

En av fördelarna med att ta en online utbildning är att företaget kan ta hand om sin verksamhet medan de anställda utbildar sig. Eftersom utbildningen genomförs på valfri plats (online) sparar man både tid och pengar.

Våra utbildning riktar sig till alla som ska hantera och jobba med alla sorters av livsmedel. Bland de finns dem som ska öppna eget eller jobba inom 

 • Café/restaurang
 • Bageri
 • Jobba i storkök 
 • Förskola
 • Kommuner
 • Skolor
 • Special skolor
 • Hotell
 • Industri- och produktionsverksamheter
 • Grossistverksamheter
 • Biodlare och liknande.

Under varje utbildning står det vad utbildningen omfattar. Klicka på bilden och då får du mer information.

Kontakta oss på mejl [email protected] om ni vill veta mer, eller har frågor om vilken utbildning som passar just ditt företag. Köper man utbildningen direkt online kan man börja inom få timmar.


Innehål:

 • Varumottagning
 • Mikroorganismer och bakterier
 • Förvaring
 • Produktion
 • Rengöring
 • Personlig hygien
 • Allergi
 • Spårbarhet
 • Egenkontroll
 • HACCP / CCP - kritiska ämnen
 • Myndighetens krav på lokal

Utbildningen är utarbetad efter Livsmedelsverket och SAMS kursplan och är den utbildning som efterfrågas av myndigheternas inspektörer. Basutbildning i livsmedelshygien (rapport 8, 2006). Den uppfyller de befintliga nordiska kraven (Danmark, Finland, Norge, Sverige) på personer som hanterar livsmedel.
Vi uppdaterar och förbättrar löpande våra utbildningar med aktuell kunskap.


Utbildningen tar ca. 8 timmar och innehåller text, delprov, filmklipp och avslutande slutprov med kursintyg.

Utbildningen är online och den genomförs via din dator, surfplatta eller smartphone och du tar dig enkelt igenom varje kapitel i eget tempo, vilket ökar din inlärningsförmåga. Kursdeltagaren är därför inte bunden till någon undervisningslokal.  
Utbildningen är lärorik och varierande. 

Efter slutprovet får du ett kursintyg som bevis för att du är utbildad inom livsmedelshygien/HACCP.

I utbildningen ingår mallar till egenkontrollprogrammet.

Pris kr. 1177 inklusive moms.