Online utbildning i livsmedelshygien med fokus på HACCP

I lager.

1 177 kr

Artikelnummer: 1

Online basutbildning i Livsmedelshygien med fokus på HACCP

Utbildningen i grundläggande livsmedelshygien ger dig de baskunskaper som krävs för att hantera mat på ett säkert sätt. Man jobbar i egen takt och kan sprida ut det på flera dagar om så önskas. Man har 3 månader på sig att komma igenom hela utbildningen. Utbildningen innehåller både text, film, bilder och delprov.
Innan slutprovet ser du en kort film som sammanfattar hela utbildningen. 

Utbildningen är online och den genomförs via din dator, surfplatta eller smartphone och du tar dig enkelt igenom varje kapitel i eget tempo, vilket ökar din inlärningsförmåga. Kursdeltagaren är därför inte bunden till någon undervisningslokal.  Den tar ca. 8 timmar att gå igenom och motsvarar en heldagsutbildning.
Utbildningen är lärorik och varierande. 


Innehål:

 • Varumottagning
 • Mikroorganismer och bakterier
 • Förvaring
 • Produktion
 • Rengöring
 • Personlig hygien
 • Allergi
 • Spårbarhet
 • Egenkontroll
 • HACCP / CCP - kritiska ämnen
 • Myndighetens krav på lokal

Utbildningen är utarbetad efter Livsmedelsverket och SAMS kursplan och är den utbildning som efterfrågas av myndigheternas inspektörer. Basutbildning i livsmedelshygien (rapport 8, 2006). Den uppfyller de befintliga nordiska kraven (Danmark, Finland, Norge, Sverige) på personer som hanterar livsmedel.
Vi uppdaterar och förbättrar löpande våra utbildningar med aktuell kunskap.


Utbildningen tar ca. 6 timmar och innehåller text, delprov, filmklipp och avslutande slutprov med kursintyg.

Efter slutprovet får du ett kursintyg som bevis för att du är utbildad inom livsmedelshygien/HACCP.

I utbildningen ingår mallar till egenkontrollprogrammet.

Pris kr. 1177 inklusive moms.